NÄR NÅGON AVLIDER - Git Åkeson Begravningsbyrå

Title
Till innehåll
NÄR NÅGON AVLIDER
Livet består av både glädje och sorg och även om glädjen förhoppningsvis har den största delen i våra liv, så kommer vi alla att behöva uppleva en nära anhörigs bortgång. När någon avlider i hemmet ska läkare konstatera dödsfallet och utfärda dödsbevis.
Idag har många kommuner, t ex Torsås, Nybro och Kalmar avtal med kommun och region på hämtningar av de som gått bort på boenden eller i egna hemmet. Detta gör det enklare för anhöriga, personalen hjälper till att ordna transporten till sjukhusets bårhus och priset blir till ett lägre avtalspris och först därefter tar den begravningsbyrå vid, som anhöriga väljer.
När någon går bort på sjukhuset ordnas förflyttningen inom sjukhuset till sjukhuset bårhus.

efterlevandeguiden.se kan du läsa mer om vad du ska göra då du mist någon nära.

© Begravningsbyrå Git Åkeson
Tillbaka till innehåll