NÄR NÅGON AVLIDER - Git Åkeson Begravningsbyrå

Title
Till innehåll
NÄR NÅGON AVLIDER
Livet består av både glädje och sorg och även om glädjen förhoppningsvis har den största delen i våra liv, så kommer vi alla att behöva uppleva en nära anhörigs bortgång. När någon avlider i hemmet ska läkare konstatera dödsfallet och utfärda dödsbevis.
Därefter kan begravningsbyrån kontaktas för att transportera den avlidne till sjukhusets bårhus. Inträffar dödsfallet på sjukhus så är det ingen brådska. Du kan boka ett möte framöver och istället fundera igenom önskemålen inför begravningen.
efterlevandeguiden.se kan du läsa mer om vad du ska göra då du mist någon nära.

© Begravningsbyrå Git Åkeson
Tillbaka till innehåll